PlRuRoHuSerDeFrHrEnCzCz
 |   Mapa serveru
Hlavní stránka  >  Právní doložka  

Přístup do servisu BOG-FRAN, dále jen Servis, a jeho využívání  podléhá níže uvedeným podmínkám a příslušným právním předpisům. Využívání servisu znamená souhlas s níže uvedenými podmínkami.

PODMÍNKY

Přístup a účel servisu
Přístup do servisu je zdarma.
Veškeré reklamní materiály a prohlášení nacházející se v servisu jsou platné jen na polském území. Servis je určen k soukromému používaní pro obyvatele Polska. Zakazuje se používat, distribuovat, modifikovat, posílat nebo provádět změny obsahu www servisu bez písemného souhlasu BOG-FRAN, s výjimkou materiálů využívaných novináři.

Určení servisu
Materiály uvedené na těchto stránkách můžete přebírat jenom pro vlastní, soukromé a nekomerční účely (netýká se materiálů využívaných novináři), pod podmínkou, že v nich zachováte všechny informace o autorských právech nebo jiné informace tykající se výhradní povahy těchto materiálů. Bez písemného souhlasu společnosti BOG-FRAN není dovoleno šířit, posílat, modifikovat, zveřejňovat na jiných stránkách nebo využívat obsah stránek k veřejným nebo komerčním účelům, což se týče textů i fotografií.

Omezená odpovědnost
BOG-FRAN nenese žádnou odpovĕdnost za jakékoliv přímé, náhodné, odvozené, nepřímé či jiné škody nebo odškodné vyplývající z přístupu do servisu a jeho používání.
BOG-FRAN nenese žádnou odpovĕdnost za obsah, politiku zachování důvěrnosti a fungování servisů či stránek, na které jsou na servisu umístěny odkazy (linky).

Posílání materiálů, informací a dotazů přes Internet
BOG-FRAN nenese žádnou odpovĕdnost za veškeré materiály posílané přes Internet. Žádné informace nebo materiály, které byly poslány společnosti BOG-FRAN přes Internet nepovažujeme za důvĕrné a podléhající právní ochraně a BOG-FRAN nemá povinnost na nĕ odpovídat.

Zasláním jakýchkoliv údajů nebo materiálů přes náš servis vyjadřujete souhlas s tím, aby BOG-FRAN mohl tato data nebo materiály využívat k libovolnému účelu, včetně reprodukce, přenosu, zveřejnĕní, rádiového přenosu a zasílání – netýká se zvlášť označených formulářů. Posílání, zveřejňování materiálů v rozporu s právem a takových, které by mohly být příčinou nebo povzbuzovat k chování považované za přestupek nebo jiné porušení práva je zakázáno.

Osobní údaje
Osobní údaje, tzn. vaše jméno, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, které nám budou poskytnuty, budeme používat podle Zákona o ochranĕ osobních údajů.

Změny podmínek
BOG-FRAN může kdykoliv uskutečnit změny v těchto podmínkách aktualizací informací uvedených v Právní doložce servisu.

Autorské právo
Všechny materiály zveřejněné v servisu jsou chránĕny autorskými právy. Žádný zveřejněný materiál nemůžete kopírovat, modifikovat, distribuovat, publikovat, načítat, zobrazovat, poskytovat ani vysílat v žádné podobě a s použitím žádných prostředků, zejména pak elektronických, mechanických, fotografických, záznamových bez písemného souhlasu BOG-FRAN. Obzvláště pak bez písemného souhlasu BOG-FRAN je zakázáno umisťovat jakoukoliv část z tĕchto materiálů na jiném serveru.

Používání servisu pro soukromé účely, zejména zobrazování, kopírování, tisk a předávání materiálů jiným soukromým osobám, aniž by byly tyto materiály jakkoliv modifikovány, je dovoleno.
Tisk
© 2022 LIVEO Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    |   Právní doložka