PlRuRoHuSerDeFrHrEnCzCz
 |   Karta servisa
Glavna stranica  >  Pravna nota  

Pristup servisu BOG-FRAN, u daljem tekstu Servis, i služenje se njim podležu niže navedenim uslovima i odgovarajućim propisima prava. Korišćenje servisa označava izražavanje saglasnosti na niže navedene uslove.

USLOVI

Pristup Servisu i njegova namena
Pristup Servisu je besplatan.
Svi reklamni materijali i izjave koje se nalaze u Servisu su važne isključivo na teritoriji Poljske. Servis je namenjen stanovnicima Poljske za privatno korišćenje. Zabranjeno je korišćenje, distribucija, modifikacija, slanje ili promene sadržaja servisa www bez pismene saglasnosti BOG-FRAN, izuzev materijala koje koriste novinari.

Namena Servisa
Možeš uzimati materijale prikazivanje na toj stranici isključivo za sopstvene, privatne i ne komercijalne svrhe (ne dotiče materijala koje koriste novinari), pod uslovom da ćeš u njima sačuvati sve informacije o autorskim pravima ili druge informacije vezane za zaštićeni karakter takvih materijala. Bez ovlašćenja datog od strane BOG-FRAN u pismenoj formi ne smeje se razašiljati, slati, modifikovati, prikazivati na drugim stranicama niti upotrebljavati sadržaj stranice za javne ili komercijalne ciljeve, šta se odnosi na tekstove, slike.

Ograničena odgovornost
BOG-FRAN ne snosi odgovornost za bilo koje direktne, slučajne, sekundarne, posredne ili bilo koje druge štete ili odštete nastale zbog pristupa Servisu i zbog korišćenja Servisa.
BOG-FRAN ne snosi odgovornost za sadržaje, politiku poverlivosti i funkcionisanje servisa/ili stranica za koje su smešteni likovi (upućivački znakovi) u Servisu.

Slanje materijala, informacija i pitanja putem Interneta
BOG-FRAN ne snosi nikakvu odgovornost za sve materijale koje se šalju putem Interneta. Nikakve informacije niti materijale koji su bili poslani u BOG-FRAN putem Interneta ne tretiramo kao poverljive niti kao da podležu pravnoj zaštiti, a BOG-FRAN nema obavezu odgovarati ne nje.

Kada šaljete bilo koje podatke ili materijale putem našeg Servisa, izražavate svoju saglasnost na to da BOG-Fran može iskoristiti te podatke ili materijale za slobodne ciljeve, uključujući u to reprodukciju, transmisiju, publikaciju, radioprenos i pošiljku – ne dotiče specijalno označenih formulara. Zabranjuje se slanje, objavljivanje materijala koji nisu u skladu sa pravom te takvih koje bi mogle prouzrokovati ili poticati ponašanje koje se smatra prekršajem ili drugim kršenjem zakona.

Lični podaci
LIčni podaci, kao šta su tvoje prezime, adresa, broj telefona i adresa elektronske pošte, koji će biti nama dostavljeni, koristiće se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Promena uslova i primedbi
BOG-FRAN može u bilo kojem vremenu uvesti promene u ove uslove kroz aktualizaciju informacija koje se nalaze u Pravnoj noti u Servisu.

Autorska prava
Svi materijali koji se nalaze u Servisu su zaštićeni autorskim pravima. Nijedan od prikazivanih materijala ne može biti kopiran, modifikovan, distribuiran, objavljivan, punjen, prikazivan na ekranu, izložen niti emitovan u bilo kojoj formi i uz pomoć bilo kojih sredstava, posebno: elektroničkih, mehaničkih, fotografskih, registrujucih, bez pismene saglasnosti BOG-FRAN. Posebno bez pismene saglasnosti BOG-FRAN je zabranjeno smeštavanje bilo kojeg od tih materijala na drugom serveru.

Dozvoljeno je korišćenje Servisa za privatnu upotrebu, posebno: prikazivanje na ekranu, kopiranje, štampanje i predavanje materijala drugim privatnim osobama pod uslovom da materijali ne budu modifikovani.
Printaj
© 2022 LIVEO Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    |   Pravna nota