PlRuRoHuSerDeFrHrEnCzCz
 |   Mapa serwisu
Strona główna  >  Regulamin konkursu  

REGULAMIN  KONKURSU
„ZOSTAŃ PROJEKTANEM. ZAPROJEKTUJ MEBLE DO SWOJEGO WNĘTRZA
I ZDOBĄDŹ 10.000 ZŁ”

 

Firma BOG-FRAN spółka z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:

„Zostań projektantem. Zaprojektuj meble do swojego wnętrza i zdobądź 10 000 zł”.

 1.
CEL KONKURSU

Celem niniejszego konkursu jest umożliwienie wdrożenia do produkcji przez uznanego na rynku polskim oraz międzynarodowym  producenta mebli, mebli zaprojektowanych przez uczestników niniejszego konkursu.

 2.
PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem niniejszego konkursu jest:

1. opracowanie i przedstawienie projektu mebli w następujących kategoriach użytkowych:
a) Moja Kuchnia – wzór komfortu i designu,
b) Moje Meble Systemowe – nowe możliwości aranżacji,
c) Meble Moich Dzieci – bezpieczne miejsce zabawy,
d) Moje Meble Wypoczynkowe – rodzinne centrum relaksu.

2. opracowaniu i przedstawieniu projektu mebli z dowolnej kategorii użytkowej w ramach spójnej linii stylistycznej. Preferowane linie stylistyczne to:

a)      Współczesny minimalizm:  prosta forma, modna kolorystyka, wysoka funkcjonalność,
b)      Styl kolonialny – połączenie kolonialnych elementów zdobniczych z nowoczesnymi proporcjami, stylowa i elegancka kolorystyka, przemyślane parametry użytkowe,
c)      Styl eksperymentalny – niekonwencjonalna forma, odważne zestawienia kolorystyczne, pomysłowe rozwiązania wpływające na  komfort użytkowania.

3.    Opracowane i przedstawione projekty mebli muszą składać się z co najmniej 15 elementów.

 3.
WYMAGANE CECHY ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PROJEKTÓW MEBLI

Zgłoszone do konkursu projekty mebli powinny być dopracowane pod względem konstrukcyjnym i materiałowym, zapewniać możliwość praktycznego wykorzystania we współczesnych wnętrzach mieszkalnych oraz możliwość wdrożenia ich do produkcji masowej, jako mebli do samodzielnego montażu zgodnie z możliwościami technologiczno-produkcyjnymi organizatora konkursu. Nadrzędnymi wyróżnikami projektów mebli muszą być ich cechy i walory użytkowe,  niepowtarzalność formy estetycznej oraz dostępność dla szerokiego grona potencjalnych nabywców. 

4.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs odbywać się będzie w trzech następujących etapach:

1. Etap I:

Polega na  opracowaniu i przedstawieniu koncepcyjnego projektu mebli zgodnego z przedmiotem konkursu wskazanym w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Projekt mebli przygotowany na etap I konkursu winien zawierać:

a)      opis koncepcji projektu mebli zawierający źródła inspiracji, zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania mebli oraz podstawowe dane techniczne dotyczące wymiarów mebli (maksymalnie 2 strony formatu A4, czcionka nr 12)

b)       prezentację projektów koncepcyjnych wybranych kilku segmentów mebli składającą się z:

·        rysunku technicznego wybranych segmentów mebli w liczbie co najmniej 15
·        wizualizacji wybranych segmentów mebli w liczbie co najmniej 4 - technika wizualizacji dowolna (fotografia, rysunek, grafika komputerowa).

Projekt mebli przygotowany na etap I konkursu wraz z wypełnionym formularzem Uczestnika Konkursu może zostać przesłany  w formie elektronicznej w postaci plików: PDF, DWG, CDR, WMF, bitmap na adres e-mail: konkurs@bogfran.pl lub też w formie wydruków na adres: BOG-FRAN Sp. z o.o., Osiedle Borki 5, 36-130 Raniżów z dopiskiem na kopercie: KONKURS.

2. Etap II:

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikują się wyłącznie projekty wybrane przez Komisję Konkursową z projektów nadesłanych do etapu I konkursu. O decyzjach Komisji Konkursowej autorzy zwycięskich projektów zostaną poinformowani pisemnie na podstawie danych personalnych i adresowych zawartych w Formularzu Uczestnictwa w konkursie.

Projekt mebli przygotowany na etap II konkursu winien zawierać:

a)      opis całego zestawu mebli zawierający, zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania mebli oraz podstawowe dane techniczne dotyczące wymiarów mebli (maksymalnie 2 strony formatu A4, czcionka nr 12)
b)       prezentację całego zestawu mebli składającą się z:

·        rysunku technicznego segmentów mebli w liczbie co najmniej 15
·        wizualizacji segmentów mebli w liczbie co najmniej 4 - technika wizualizacji dowolna (fotografia, rysunek, grafika komputerowa).

Projekt mebli przygotowany na etap II konkursu wraz z wypełnionym formularzem Uczestnika Konkursu może zostać przesłany  w formie elektronicznej w postaci plików: PDF, DWG, CDR, WMF, bitmap na adres e-mail: konkurs@bogfran.pl lub też w formie wydruków na adres: BOG-FRAN Sp. z o.o., Osiedle Borki 5, 36-130 Raniżów z dopiskiem na kopercie: KONKURS.

3. Etap III:

Polegać będzie na wyłonieniu zwycięzców niniejszego konkursu spośród uczestników etapu II a następnie podpisaniu ze zwycięzcą konkursu umowy o dzieło przenoszącej majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu zestawu mebli na rzecz Organizatora konkursu za wynagrodzeniem w kwocie 10.000 zł brutto.

Zwycięzcy niniejszego konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pisemnie listem poleconym przesłanym na adres wskazany w Formularzu Uczestnictwa.

5.
TERMINY

Etap I – od dnia 31 sierpnia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 (decyduje data nadesłania projektu konkursowego).

Etap II - 60 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakwalifikowaniu projektu do II etapu konkursu (decyduje data nadesłania projektu konkursowego).

ETAP III – ogłoszenie wyników konkursu do dnia 31 marca 2007

6.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Ze Zwycięzcami niniejszego konkursu BOG-FRAN sp. z o.o. zawrze umowy o dzieło przenoszące na BOG-FRAN sp. z o.o. majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu zestawu mebli za wynagrodzeniem w kwocie 10.000 zł brutto – umowa zostanie przesłana wraz z informacją o wygraniu konkursu. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia w/w umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu zestawu mebli.

7.
UWAGI KOŃCOWE

1. BOG-FRAN sp. z o.o. nie zwraca nadesłanych do konkursu projektów zestawu mebli oraz nośników na których zostały one przedstawione. W celu ich ewentualnego odbioru należy zgłosić się do siedziby BOG-FRAN sp. z o.o.

2. Autorom prac, które nie wygrały konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie ani też zwrot kosztów uczestniczenia w konkursie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

ZOSTAŃ PROJEKTANEM. ZAPROJEKTUJ MEBLE DO SWOJEGO WNĘTRZA

I ZDOBĄDŹ 10.000 ZŁ

pobierz FORMULARZ UCZESTNICTWA

drukuj
© 2022 LIVEO Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    |   Nota prawna